Muhasebe islem Fişi

0
40 views

Muhasebe İşlem Fişi, 30/12/2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

Muhasebe İşlem Fişi Excel Olarak İndir

Muhasebe İşlem Fişi, A Ç I K L A M A
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler nedeniyle Sitemizdeki Muhasebe İşlem Fişi Yönetmeliğe uygun düzenlenecek şekilde gerekli değişiklikler ve güncellemeler yapılmıştır. Yapılan değişikliler nedeniyle Muhasebe İşlem Fişi düzenlenirken uyulması gereken kurallar aşağıda gösterilmiştir.
“Ekonomik, Kurumsal, Fonksiyonel ve Finansman
Kodlarının kullanılması zorunlu Hesap yada Hesap Grupları”
15-Stoklar, 16-Ön Ödemeler, 24-Mali Duran Varlıklar, 25-Maddi Duran Varlıklar, 26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 27-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, 29-Diğer Duran Varlıklar, 32-Faaliyet Borçları, 63-Gider Hesapları, 83-Bütçe Gider Hesapları, 90-Ödenek Hesapları ve 92-Taahhüt Hesapları hesap gruplarında yer alan hesaplar ile 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı, 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı, 381-Gider Tahakkukları Hesabı ve 481-Gider Tahakkukları Hesabına kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlarının da kullanılması zorunludur.

YANSITMADA KULLANILACAK HESAP NUMARALARI VE HESAP ADLARI
Sıra No Hesap No H E S A P A D I
1 800 Bütçe Gelirleri Hesabı
2 805 Gelir Yansıtma Hesabı
3 810 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı
4 830 Bütçe Giderleri Hesabı
5 831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı
6 833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı
7 834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı
8 835 Gider Yansıtma Hesabı

Program açılırken makrolarla ilgili seçenekte “Makroları Etkinleştir” seçeneğine basınız.
Güvenlik seviyesinin yüksekliği ile ilgili hata vermesi halinde, güvenlik seviyesini Araçlar menüsünde sırasıyla; Araçlar-Makro-Güvenlik-Orta seçeneğini işaretleyerek-Tamam butonuna basarak Kaydet seçeneğinden değişikliği kaydediniz. Programı kapatıp yeniden açınız.
Yansıt ve Formu Temizle butonları kaldırılmış olup, yansıtma işlemi otomatik yapılmaktadır.
Kurumlar Penceresinde; Harcama Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlileri tek sütuna yazılacaktır. Bu görevleri yapacak olası kişilerin adlarını yazarak veri oluşturunuz.
Muhasebe İşlem Fişine bağlanacak belgeler için “Kurumlar” penceresinde veri girişi oluşturulmuştur. Olası belge adlarını yazarak veri oluşturunuz.
Kurumlar Penceresinde; Kurumu, Birimi, Kurumsal-Fonksiyonel-Finansman Kodu, Muhasebe Birimi Adı ve Muhasebe Birimi Kodları bir tahakkuk dairesi için bir satır kullanılacaktır.
Muhasebe İşlem Fişinde seçilen hesap için; Kurumsal-Fonksiyonel-Finansman kodlamasının zorunlu olması halinde(ilgili hesap yada hesap grupları yukarıda yazılıdır.), Hesaplar Penceresinde 4-47 arası satırlarda seçilen hesap no yada hesap ayrıntı adı ve kodunun sağındaki H Sütununa soldaki hesabın satır hizasına 1 rakamı yazılmalıdır. Kurumsal, Fonksiyonel ve Finansman Kodlamalarının yapılmasının zorunlu olduğu Hesap numaraları/hesap grupları yukarıda gösterilmiştir. Zorunlu değilse boş bırakınız.
Muhasebe İşlem Fişinde hesap numarası seçilirken, Hesaplar penceresinde satır 4 ten satır 48’e kadar olan bölüme yazılacak hesap numaralarını seçme imkanı vardır. Muhasebe İşlem Fişinde hesap numarası olarak; 120, 121, 600 ve 630 seçildiğinde, hesap ayrıtı adının “Gelir Hesapları”ndan seçilmesi gerekmektedir ( İhracaat İstisnası Hariç). 120, 121, 600 ve 630 hesap numarası dışındaki hesapların ayrıntı adı ve kodunun Hesaplar penceresinde 4 – 48 arası satırlara yazılması gereklidir.
Muhasebe servisince yapılan tahakkuksuz tahsilatlarda; Gelirler Hesabı alacak yazıldığında, Bütçe gelirleri Hesabına yansıtması için, Hesaplar penceresinde “Muhasebe servisi Tahsilatı Tanımlamasi” için ayrılan sütunda, 600 Hesabının bu sütundaki alanına 1 rakamı yazınız.
” İhracatta KDV İadelerinde Dikkat Edilecek Hususlar;
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa istinaden istisnalar dolayısıyla(ihracat istisnası ) iade yapılıyorsa, 630 Giderler Hesabının “”İhracatta Katma Değer Vergisi İadesi””ayrıntısının 12.01.03.09 ekonomik
kodu seçilmelidir. Yansıtma işlemine ait hesap ayrıntı adı ise Beyana Dayanan KDV ve ekonomik kodu ise
01.03.01.01olacaktır. Kasa/Verilen Gönderme Emirleri Hesabı/Emanetler Hesabı’na alacak kaydı yapılarak
muhasebeleştirilmelidir. Hesaplar Penceresinde 34. satır ihracatta KDV İadelerine ait hesaplara ayrılmıştır. Ayrıca Muhasebe İşlem Fişi üzerinde ihracaat istisnalarına ilişkin kayıt üçüncü satıra(tan rengi) yapılmalıdır.”
“İhracatta Katma Değer Vergisi İadesi yapılırken;
630 Giderler Hesabının, 12.01.03.09 (İhracatta Katma Değer Vergisi İadesi) gider ekonomik kodu seçilmelidir. Yansıtma işlemi için ise, 810 (Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı) 01.03.01.01 ( Beyana Dayanan KDV) seçilmelidir.”
Muhasebe İşlem Fişinde sağ üst köşeye yazılacak olan alacaklı kişi yada kuruma ait bilgileri “Kişiler” penceresinden yazınız.
Muhasebe İşlem Fişinde hesap(ekonomik kod) adları seçilip tutarları yazılınca bütçe hesaplarına yansıtma işlemi otomatik yapılmaktadır.(Birim adını seçmeyi unutmayınız.)
Muhasebe İşlem Fişinde Hesap/Ekonomik Kod Adının liste kutularından seçilirken okuma ve seçme kolaylığı sağlamak için geniş ebatlı ayarlanmıştır.
Muhasebe İşlem Fişine bağlanacak belgeler için “Kurumlar” penceresinde veri girişi oluşturulmuştur. Olası belge adlarını yazarak veri oluşturunuz. Belge adı seçildiğinde sıra numarası otomatik olarak seçilir. Bağlanacak belge adedi için sağ kısımda veri girişi oluşturulmuştur.
Karşılaşacağınız sorunları; Sitemizin “Ziyaretçi Defteri”ne yazabileceğiniz gibi “İrtibat” bölümünden e-posta ile de iletebilirsiniz.

Muhasebe İşlem Fişi Excel Olarak İndir